คำย่อ อักษรย่อ


  GIF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GIFGraphics Interchange Format -