คำย่อ อักษรย่อ


  GHz ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GHzGigaHertz -