คำย่อ อักษรย่อ


  GFT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GFTGarment, Fabric and Textile -