คำย่อ อักษรย่อ


  GDP ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GDPGross Domestic Product -