คำย่อ อักษรย่อ


  GDP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GDPGross Domestic Product -