คำย่อ อักษรย่อ


  GAT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GATGeneral Aptitude Test -