คำย่อ อักษรย่อ


  G20 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
G20Group of 20 -