คำย่อ อักษรย่อ


  G8 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
G8Group of 8 -