คำย่อ อักษรย่อ


  G7 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
G7Group of 7 -