คำย่อ อักษรย่อ


  FWVGA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FWVGAFull Wide Video Graphics Array -