คำย่อ อักษรย่อ


  FTP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FTPFile Transfer Protocol -