คำย่อ อักษรย่อ


  FTA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FTAFree trade area -