คำย่อ อักษรย่อ


  FOB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FOBFree on Board หรือ Freight on Board -