คำย่อ อักษรย่อ


  FIFO ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FIFOFirst In, First Out -