คำย่อ อักษรย่อ


  FIFO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FIFOFirst In, First Out -