คำย่อ อักษรย่อ


  FIFA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FIFAFédération Internationale de Football Association -