คำย่อ อักษรย่อ


  FDA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FDAFood and Drug Administration -