คำย่อ อักษรย่อ


  FBI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FBIFederal Bureau of Investigation -