คำย่อ อักษรย่อ


  EU ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EUEuropean Union -