คำย่อ อักษรย่อ


  EOD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EODExplosive Ordnance Disposal -