คำย่อ อักษรย่อ


  EMS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EMSExpress Mail Service หรือ Emergency Medical Services -