คำย่อ อักษรย่อ


  EDGE ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EDGEEnhanced Data rates for GSM Evolution -