คำย่อ อักษรย่อ


  e-SATA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
e-SATAEnterprise Serial Advanced Technology Attachment -