คำย่อ อักษรย่อ


  DVI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DVIDigital Visual Interface -