คำย่อ อักษรย่อ


  DVD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DVDDigital Video Disc -