คำย่อ อักษรย่อ


  DVD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DVDDigital Video Disc -