คำย่อ อักษรย่อ


  DPI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DPIDot per Inch -