คำย่อ อักษรย่อ


  DOS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DOSDisk Operating System -