คำย่อ อักษรย่อ


  DNA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DNADeoxyribonucleic Acid -