คำย่อ อักษรย่อ


  DIY ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DIYDo It Yourself -