คำย่อ อักษรย่อ


  DivX ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DivXDigital Video Express X -