คำย่อ อักษรย่อ


  DIMM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DIMMDual In-Line Memory Module -