คำย่อ อักษรย่อ


  DHCP ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DHCPDynamic Host Configuration Protocal -