คำย่อ อักษรย่อ


  DBMS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DBMSDatabase Management System -