คำย่อ อักษรย่อ


  CPU ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CPUCentral processing unit -