คำย่อ อักษรย่อ


  COD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CODChemical oxygen demand -