คำย่อ อักษรย่อ


  CNN ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CNNCable News Network -