คำย่อ อักษรย่อ


  CNC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CNCComputer Numerical Control -