คำย่อ อักษรย่อ


  CMYK ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CMYKCyan-Magenta-Yellow-blacK -