คำย่อ อักษรย่อ


  CMOS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CMOSComplementary Metal–oxide Semiconductor -