คำย่อ อักษรย่อ


  CIF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CIFCost, Insurance and Freight -