คำย่อ อักษรย่อ


  CIF ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CIFCost, Insurance and Freight -