คำย่อ อักษรย่อ


  CIE ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CIECommission internationale de l’éclairage -