คำย่อ อักษรย่อ


  CIA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CIACentral Intelligence Agency -