คำย่อ อักษรย่อ


  CHMOD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CHMODChange Mode -