คำย่อ อักษรย่อ


  CDMA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CDMACode Division Multiple Access -