คำย่อ อักษรย่อ


  CCU ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CCUCoronary Care Unit -