คำย่อ อักษรย่อ


  CAT ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CATCommunications Authority of Thailand -