คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ด.กรมการรักษาดินแดน -