คำย่อ อักษรย่อ


  BTU ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BTUBritish Thermal Unit -