คำย่อ อักษรย่อ


  BOD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BODBiochemical oxygen demand -