คำย่อ อักษรย่อ


  BIOS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BIOSBasic Input Output System -