คำย่อ อักษรย่อ


  BENELUX ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BENELUXBelgium, Netherlands, Luxembourg group of countries -