คำย่อ อักษรย่อ


  BBM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BBMBlackBerry Messenger -